Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)Polish (Poland)Čeština (Česká republika)Latvian
Товариство "Зелений хрест"
gcs-logo

Linki

Linki

• Związek Partnerstwa Counterpart (CAP) http://www.counterpart.org.ua/

• Klub sportowo-turystyczny obwodu Tarnopolskiego http://www.tourclub.com.ua/

• Tarnopolski klub speleologów "PODOLE" http://www.speleotern.net/

• Klub turystyczny "Globus" http://www.tkg.org.ua/

Sprzęt dla niepełnosprawnych

• Przedsiębiorstwo “Ukrprotez” http://www.protez.com.ua/

• Kompleks naukowo-produkcyjny “ISKRA”” http://www.iskra.zp.ua/

Тurystyka i rekreacja dla niepełnosprawnych

• Turystyka i dostępność http://www.shhh.org/html/TA.html

• Centrum informacji dla niepełnosprawnych http://www.travelguides.org/

• Linki dla niepełnosprawnych turystów http://www.geocities.com/Paris/1502/disabilitylinks.html

• Turystyka dla osób na wózkach http://www.disabilitytravel.com/

• Departament do spraw osób niepełnosprawnych USA http://www.dot.gov/citizen_services/disability/disability.html

• Wskazówki dotyczące dostępności dla obiektów rekreacyjnych http://www.access-board.gov/recreation/guides/index.htm

• Mobility International USA http://www.miusa.org/

• Informacja turystyczna dla osób niepełnosprawnych http://www.travelguides.org/

• Projekt internetowy "EcoLife" http://www.ecolife.org.ua
• Ministerstwo ekologii i środowiska naturalnego Ukrainy http://www.menr.gov.ua
• Charytatywne centrum informacyjno-wydawnicze "Zielone dossier" http://www.dossier.kiev.ua
• Projekt propagujący świadomość ekologiczną w Doniecku http://www.ecology.donbass.com
• Оgólnoukraińska liga elkologiczna http://www.ecoleague.net
• Państwowy zarząd środowiska naturalnego obwodu Ługańskiego http://gts.lg.ua/~lugeco
• Projekt ekologiczny "Іntermezzo". http://www.eco.com.ua
• Codziennie świeże wiadomości na temat ekologii w Rosji, Ukrainie i na świecie http://www.ukrntec.com/main/
• Centrum informacji ekologicznej "Donbas" http://www.infoeco.dn.ua
• Państwowy zarząd środowiska naturalnego obwodu Sumskiego http://www.eco.sumy.ua
• Materiały konferencji ekologicznych http://ecoportal.univ.kiev.ua
• Оficjalna informacja o terytorium zanieczyszczonym wskutek katastrofy z Czarnobylu http://www.ic-chernobyl.kiev.ua
• Związek „Czarnobyl Eko" http://checo.iatp.org.ua
• Stowarzyszenie „Еkologiczne zdrowie człowieka" w Odessie http://www.humeco.org.ua
• Czasopismo "Записки Общества геоэкологов" http://www.crimea.edu
• Stowarzyszenie «ЕkoPrawo-Kijów». http://www.ecopravo.kiev.ua
• Stowarzyszenie „EkoPrawo-Lwów" http://www.ecopravo.Lviv.ua
• Młodzieżowa Ekologiczna Liga Prydniestrowia http://www.melp.dp.ua
• Charkowska organizacja samorządowa „Niezależna agencja informacji ekologicznej" http://www.waste.com.ua
• Stowarzyszenie ekologiczne„Krymski Republikański Związek “Ekologia i świat” http://www.ekomir.crimea.ua
• Program ochrony środowiska Narodów Zjednoczonych. http://www.unep.ch/
• Ekonomiczna komisja Europy http://www.unece.org
• Międzynarodowy instytut Zrównoważonego Rozwoju Міжнародний http://www.iisd.org
• Rada Najwyższa Ukrainy http://www.rada.kiev.ua

Poprawiony: piątek, 10 lipca 2020 11:07
 
© 2005-2023, Товариство "Зелений хрест"