Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)Polish (Poland)Čeština (Česká republika)Latvian
Товариство "Зелений хрест"
gcs-logo

Про Товариство "Зелений хрест"

• Історія
Товариство "Зелений Хрест" - незалежна громадська неприбуткова організація, створена в 1994 році та офіційно зареєстрована в березні 1995 року.

• Місія
Товариство "Зелений хрест" - незалежна громадська неприбуткова організація, створена для всебічного сприяння прогресу в духовному, діловому житті міста, регіону, держави, інтеграції України в Європу.

• Завдання
Основним завданням Товариства є виховання людини в дусі християнської моралі та національної гідності шляхом залучення її до практичної діяльності в напрямках:

• екологія, спортивний туризм та екотуризм;
• екологічна просвіта;
• екологічний моніторинг та дослідження природних екосистем;
• розробка програм місцевих екологічних дій (МЕП);
• вивчення і збереження пам'яток історії та культури;
• розвиток молодіжних рухів;
• підготовка організаторів міжнародних молодіжних обмінів;
• експедиційна діяльність;
• розробка стратегій сталого розвитку самоврядних територій.


Товариство у відповідності з своїми основними завданнями:

• сприяє оздоровленню екологічної ситуації в місті, регіоні;
• веде експедиційну діяльність в області екології, історії, архітектури;
• проводить екологічні, спортивні, виховні табори, здійснює організацію змагань;
• здійснює проекти по розвитку спортивного та екологічного туризму;
• проводить екологічний моніторинг природних та урбанізованих екосистем;
• сприяє міжнародному співробітництву в галузях науки, культури, виробництва, торгівлі, туризму, всебічному розвитку зв'язків зі спорідненими організаціями за межами України;
• сприяє підготовці та перепідготовці кадрів у галузі соціології, екології, права, муніципального господарства та інших спеціальностей, в яких має потребу суспільство;
• сприяє відродженню та розвитку культурно-духовної інфраструктури міста, регіону, кращих культурних традицій Львова, всіх видів професійної та аматорської творчості;
• організовує семінари, курси, зустрічі, конференції та інші заходи, направлені на реалізацію статутних завдань Товариства, як в Україні, так і за її межами, проводить видавничу діяльність;
• організовує доставку гуманітарної допомоги в Україну, веде рекламну діяльність, видає власний друкований орган.

• Членство
Товариство "Зелений хрест" є громадською організацією, вищим керівним органом якої є Збори членів Товариства, що скликаються не рідше одного разу на два роки.

В період між загальними зборами правління здійснюється адою, яку очолює Голова Товариства.
На даний час членами організації є:
Штатний персонал - 3 особи
Членів ради Товариства - 5 осіб
Ревізійна комісія - 3 особи
Членів Товариства - 20 осіб
Кількість волонтерів - 15 осіб

Останнє оновлення на Середа, 15 серпня 2012, 16:00
 
© 2005-2023, Товариство "Зелений хрест"