Вступ (І. Данилик)

Фізико-географічні умови ВЕРХІВ’Я басейну ріки Західний Буг (Л. Борсукевич)

Опис типів оселищ (І. Данилик, Л. Борсукевич, О. Кузярін, В. Гончаренко, С. Ізмєст’єва)

2. Узбережні піщані дюни та континентальні дюни

23. Континентальні дюни, старі та вилуговані

3. Прісноводні оселища

31. Непроточні (лентичні) водойми

32. Проточні водойми – ділянки водотоків з природною або напівприродною динамікою (малі, середні та головні русла), де немає ознак значного погіршення якості води

4. Чагарникові пустища та чагарники помірної зони

6. Природні та напівприродні трав’яні формації

62. Напівприродні сухі трав’яні угруповання та чагарникові зарості

64. Напівприродні високотравні вологі луки

7. Верхові болота, трясовини та низинні болота

71. Сфагнові кислі болота

72. Карбонатні низинні болота (фени)

9. ЛІСИ

91. Ліси помірної зони Європи

ДОДАТКИ

Перелік раритетних видів рослин (Л. Борсукевич, О. Кузярін, І. Данилик, В. Гончаренко)

Екомережа верхів’я басейну ріки Західний Буг (Л. Борсукевич)

Наукове обґрунтування створення природно-заповідних об’єктів (Л. Борсукевич)

Література