Деградовані верхові (оліготрофні) болота, що здатні до природного відновлення

7120

Деградовані верхові (оліготрофні) болота, що здатні до природного відновлення

Синтаксономія. Sphagnion medii Kästner et Flössner 1933: Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi Hueck 1925, Andromedo polifoliae-Sphagnetum magellanici Bogdanovskaja-Gienev 1928 em. Neuhäusl 1984, Eriophoro vaginati-Pinetum sylvestris Hueck 1931 em. Neuhäusl 1984.

Видовий склад:
Andromeda polifolia (андромеда багатолиста) *,
Calla palustris (образки болотні) ,
Carex canescens (осока сіра) /Фото: Н.Сичак/
,
C. echinata (осока їжакова) /Фото: Barry Breckling/
,
C. lasiocarpa (осока пухнатоплода)
,
C. limosa (осока багнова)
,
C. nigra (осока чорна)
,
C. rostrata (осока здута)
,
Drosera rotundifolia (росичка круглолиста) *
,
Eriophorum vaginatum (пухівка піхвова)
,
Oxycoccus palustris (журавлина болотна)
,
Pinus sylvestris (сосна звичайна) ,
Potentilla erecta (перстач прямостоячий)
,
Rhynchospora alba (ринхоспора біла) *
,
Scheuchzeria palustris (шейхцерія болотна) **
,
Vaccinium myrtillus (чорниця) /Фото: І.Реслер/
;
мохи:
Sphagnum angustifolium (сфагн вузьколистий) /Фото: A.Neumann/
,
Sph. magellanicum (сфагн Магеллана) /Фото: Nikolaj H. Correll/.

Структура. Оселища представлені олігомезотрофними та мезотрофними болотами, що сформувалися на більш-менш вирівняних схилах або на терасах долин річок. Оселища займають невеликі площі з чітко вираженими межами поширення болотної рослинності. Угруповання, що їх складають переважно двоярусні: у першому ярусі переважає чагарничково-осоково-трав’яний покрив, у другому – сфагнові мохи.

Екологічна характеристика. Формується на торфових, торф’янисто- та торфово-глейових ґрунтах. За умови змін гідрологічного режиму процеси торфонагромадження змінюються інтенсивною гуміфікацією органогенної товщі. Таким чином, у торфово-глейових ґрунтах утворюються гумусово-акумулятивні горизонти потужністю до 80 см.

Загрози. Найбільше потерпає від змін гідрологічного режиму (осушення), зниження рівня ґрунтових вод внаслідок видобування торфу чи викопування меліоративних каналів. Такі дії можуть привести до незворотних змін і так уже деградованих верхових боліт.

Менеджмент. Обмеження впливу будь-яких чинників, що призводять до подальшої деградації боліт – видобування торфу, збору лікарської сировини та ягід у великих масштабах; загачування меліоративних каналів для підвищення рівня ґрунтових вод.

Література. Стойко та ін., 1998; Кузярін, 2001; Зелена книга України, 2009; Червона книга України, 2009; Оселищна концепція…, 2012; Chytrý, Kučera, Koči, 2001; Stanová, Valachovič, 2002.

Автори: І. М. Данилик, С. В. Ізмест’єва.