Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)Polish (Poland)Čeština (Česká republika)Latvian
Товариство "Зелений хрест"
gcs-logo

Видання
СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ – МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ І РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Титульна сторінка

Практичний посібник для молодих людей з інвалідністю, керівників, молодіжних працівників та педагогів щодо надання послуг особам з інвалідністю у сфері сільського туризму.

Посібник є практичним керівництвом для започаткування власного бізнесу в сільській місцевості, в першу чергу в Україні, і також буде корисним для країн Латвії, Грузії, Португалії, Молдові або Польщі; з урахуванням міжнародного досвіду, зокрема, країн ЄС та США. Значна увага приділяється розгляду питань, пов'язаних з формуванням рішення про створення власного сільського туристичного бізнесу.

Здійснено оцінку ресурсів, які можуть бути використані, котрі є оптимальними для туристичної діяльності та визначено організаційно-правові форми управління та системи оподаткування, просування туристичного продукту на ринок тощо. Посібник призначений для широкої громадськості, які хочуть розпочати свою власний бізнес у сільському зеленому туризмі.

Автори:
Олександр Волошинський – Голова Товариства Зелений Хрест (керівник проекту).
Фотографії: учасники та партнери проекту ― RT4ALL.net ФОП Андрій Мацелюх – виконавчий директор Львівської асоціації розвитку туризму (упорядник публікації).

Опубліковано Товариство Зелений Хрест. http://www.gcs.org.ua Рік публікації: 2019
Створено в Україні.

Це видання було створено в рамках проекту «Підприємництво в секторі сільського туризму для молоді з інвалідністю (ERTSYD), що співфінансується програмою Еразмус + «Нарощування потенціалу в сфері мо

Видання доступне для завантаження на сторінці rt4all.net

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ ОСОБАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Титульна сторінка ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ ОСОБАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ Барна Марта, Боґуш Малґожата (Bogusz Małgorzata), Волошинський Олександр, Гнатюк Наталя, Грибальський Ярослав, Клапчук Михайло, Мацелюх Андрій, Тучковська Ірина

Організація підприємницької діяльності в сфері сільського туризму особами О 64 з інвалідністю: посібник / М. Барна, М. Боґуш, О. Волошинський та ін.]. – Львів : Растр-7, 2019. – 206 с.

ISBN 978-617-7726-79-0

Видання рекомендовано як навчальний посібник для студентів та фахівців вищих навчальних закладів спеціальності «Туризм» та осіб з інвалідністю для започаткування і ведення підприємницької діяльності у сфері сільського туризму та інших зацікавлених осіб.

УДК 338.48(06)

Це видання було створено в рамках проекту «Підприємництво в секторі сільського туризму для молоді з інвалідністю (ERTSYD), що співфінансується програмою Еразмус + «Нарощування потенціалу в сфері молоді – Східне партнерство – партнерство для підприємництва» Європейського Союзу.

ERASMUS+ PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION

Сприяння Європейської Комісії у підготовці цієї публікації не трактується як схвалення її змісту, що відображає виключно погляди авторів, і Комісія не несе відповідальності за будь-яке використання інформації, що в ній міститься.

Проект «Підприємництво в секторі сільського туризму для молоді з інвалідністю» (ERTSYD) має на меті надати інформацію про можливості розвитку власного бізнесу для молоді з інвалідністю, що живуть у сільській місцевості, сприяти їхній соціальній інтеграції, підвищити самооцінку з метою покращення їх фінансового становища. Проект реалізується шістьма країнами – трьома з Європейського Союзу (Латвія, Польща, Португалія) і трьома країнами Східного партнерства (Грузія, Молдова, Україна), які зміцнюватимуть свій потенціал через міжнародне співробітництво та низку запланованих заходів, зокрема, тренінг та молодіжний обмін.

Номер проекту: 589878-EPP -1-2017-1-UAEPPKA2-CBY-EP-PE.
Тривалість проекту: 15.10.2017 – 16.10.2019.
https://www.rt4all.net

Видання доступне для завантаження на сторінці rt4all.net

СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
Титульна сторінка Волошинський О., Каспрук І., Малинович Л.
Сільський туризм для людей з особливими потребами : методичні вказівки до семінарських і практичних занять та самостійного вивчення курсу / О.О. Волошинський, І. І. Каспрук, Л.М. Малинович. Львів : Товариство „Зелений Хрест”, 2011. – 86 с.

Методичні вказівки до семінарських, практичних занять і самостійної роботи призначені для студентів. Вони включають пояснювальну записку, навчально-тематичний план, тематику практичних і семінарських занять, зміст самостійної роботи студентів, основні терміни, список основної та додаткової літератури.

Методичні вказівки видано завдяки фінансовій підтримці Мережі Нідерландських благодійних фондів для Центральної та Східної Європи у партнерстві із Карпатським фондом України.

О.О. Волошинський, І.І. Каспрук, Л.М. Малинович, 2011
Львівський університет бізнесу та права, 2011
Видання доступне у форматах:
PDF PDF (1.9 MB)
Сільський відпочинок для неповносправних
Титульна сторінка Волошинський О., Каспрук І., Малинович Л., Сварник М.
Сільський відпочинок для неповносправних : посібник для власників агроосель та людей з інвалідністю, котрі бажають розпочати власну справу. – Львів : Ліга-Прес. – 2011. – 232 с.
ІSBN 978-966-397-124-7

Посібник призначений для власників осель, які працюють в сфері сільського туризму та готують себе і свою родину до прийому неповносправних відпочиваючих. Він також буде корисним для осіб з інвалідністю, які проживають в сільській місцевості і хочуть розпочати діяльність у сфері сільського туризму. Матеріали посібника є результатом 15-річної праці українських фахівців в напрямку розвит ку відпочинку та туризму для неповносправних осіб і базуються на практичному українському досвіді.
Для студентів вищих навчальних закладів та широкого кола читачів.
Видання доступне у форматах:
PDF PDF (2.9 MB)
ПРОБЛЕМИ ДОСТУПУ МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ ДО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ ТА НЕЗАКОННІ РУБКИ В ЛІСАХ КАРПАТ І ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ
Титульна сторінка ЧернявськийМ. В., СоловійІ. П., ГеникЯ. В., КаспрукО. І., ГеникО. В., МельниковичМ. П., ГерасимГ. З., СавкаВ. Є.
Проблеми доступу місцевого населення до лісових ресурсів та незаконні рубки в лісах Карпат і Західного Полісся / за ред. М. В. Чернявського, І. П. Соловія, Я. В. Геника : монографія. – Львів : Зелений Хрест, Ліга-Прес. – 2011. – 256 с. ISBN 978-966-397-108-7-

У монографії висвітлені питання доступності та надійності інформації стосовно ведення лісового господарства, процедурно-правові аспекти дозвільного регулювання лісокористування, проблеми доступу громад і малого бізнесу до лісових ресурсів, екологічні, економічні та соціальні проблеми, зумовлені несталим веденням лісового господарства та незаконними рубками лісу, їхній вплив на добробут місцевих лісозалежних громад, шляхи раціоналізації чинних процедур видачі дозволів на використання лісових ресурсів, шляхи попередження та подолання негативних наслідків незаконних рубок лісу та несталих методів ведення лісового господарства у контексті формування політики сталого розвитку лісового сектора України.
Видання доступне у форматах:
PDF PDF (2.67 MB)
Практичні питання працевлаштування та зайнятості осіб з інвалідністю
Титульна сторінка Посібник підготовлений Товариством „Зелений Хрест” в співпраці з Львівським обласним та міським центром зайнятості, Науковим товариством інвалідів „Інститут соціальної політики”, регіональними громадськими організаціями та спрямований на підвищення обізнаності громадян з інвалідністю працездатного віку з питань працевлаштування, зайнятості та професійної реабілітації.
Видання доступне у форматах:
PDF PDF (627.5 KB)
Активний відпочинок та туризм для неповносправних
Титульна сторінка У посібнику звернено пильну увагу на те, аби пропоновані рекомендації, які можна реально застосувати в умовах нашої держави, відповідали всім вимогам законодавства України стосовно цивільних прав неповносправних осіб. Видання адресоване працівникам відпочинково-рекреаційного сервісу (готелі, ресторани, кафе, дискотеки, туристичні бази, національні парки, туристичні фірми, аґенції та ін.). Посібник стане у пригоді працівникам громадських організацій соціальної сфери та навчальних закладів, які готують фахівців туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Видання доступне у форматах:
PDF PDF (4390.5 KB)
Яворів (Розробка стратегічного плану сталого розвитку)
Титульна сторінка У книзі подається загальна характеристика міста Яворова його основні проблеми та можливі шляхи їх вирішення. Проаналізовані сильні та слабкі сторони, загрози та можливості розвитку громади Яворова, сформульоване бачення майбутнього міста та намічені шляхи і завдання розвитку пріорітетних стратегічних напрямків сталого розвитку міста.
Видання доступне у форматах:
PDF PDF (926.1 KB)
Городок (Розробка стратегічного плану сталого розвитку)
Титульна сторінка У книзі подається загальна характеристика Городка, природно-кліматичні умови району його розташування, стан економічного, соціального і екологічного розвитку та структура управління міста. Проаналізовані сильні та слабкі сторони, загрози та можливості розвитку громади Городка, сформульоване бачення майбутнього міста та намічені шляхи і завдання розвитку пріорітетних стратегічних напрямків сталого розвитку міста. озроблені операційний план реалізаціх Стратегії сталого розвитку Городка та система управління Стратегією.
Видання доступне у форматах:
PDF PDF (1597.7 KB)
Польща і Україна на шляху інтеграції до Євросоюзу
Титульна сторінка Польща і Україна на шляху інтеграції до Євросоюзу (законодавство Євросоюзу в галузі охорони довкілля)
Видання доступне у форматах:
MS Word MS Word (431.5 KB)     PDF PDF (509.9 KB)
Книжка дитячих екологічних коміксів
Титульна сторінка Останнім часом в Україні посилюється увага до екологічної освіти дітей. Розробляються навчальні програми з екології для загальноосвітніх шкіл, створюються профільні школи. Актуальною залишається проблема забезпечення їх відповідними навчально-методичними матеріалами. Пропонована книжка призначення для ознайомлення з загальними екологічними проблемами, для початкового підготуваня дітей до предмету екології у школі. Матеріал викладено у найлегшій для дитячого сприйняття формі - у вигляді коміксів. В кінці книжки подано перелік контрольних запитань для перевірки засвоєння дітьми метеріалу, а також зібрано понад 200 загадок з екологічної та природознавчої тематики, які можуть бути корисними під час занять з дітьми. Для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.
Видання доступне у форматах:
PDF PDF (2392.3 KB)
Last Updated on Friday, 23 October 2020 13:48
 
© 2005-2023, Товариство "Зелений хрест"