Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)Polish (Poland)Čeština (Česká republika)Latvian
Товариство "Зелений хрест"
gcs-logo

"Każdy ma prawo do pracy: partnerstwo dla zwiększenia możliwości angażowania młodzieży z mniejszymi szansami".

Pierwszy etap projektu (przygotowanie) trwać będzie od 2 marca do 31 maja 2009 roku.

Podczas trwania pierwszego etapu projektu przewidziano realizację następujących komponentów programu:

  1. Stworzenie regionalnej rady koordynacyjnej składającej się z przedstawicieli organizacji partnerów regionalnych, okręgowych i miejskich urzędów pracy, centrum pomocy rodzinie dzieciom i młodzieży, organizacji pozarządowych, jak również niezależnych ekspertów, przedstawicieli organów rządzących i i samorządów okręgowych oraz dziennikarzy; do realizacji programu "Każdy ma prawo do pracy: partnerstwo dla zwiększenia możliwości angażowania młodzieży z mniejszymi szansami".

  2. Przygotowanie i podpisznie memorendum w sprawie współpracy z okręgowym urzędem pracy;

  3. Organizacja i przeprowadzenie serii warsztatów dla organizacji pozarządowych dla podniesienia profesjonalnego stopnia organizacji profilowanych i możliwości udzielenia zabespieczenia socjalnego oraz profesjonalnego przygotowania młodzieży z mniejszymi szansami (3 trzydniowe warsztaty razem dla 60 uczestników)

  4. Zorganizowanie i przeprowadzenie w formie okrągłego stołu regionalnego działania, gdzei przedstawione będą rezultaty monitoringu z realizacji praw młodzieży z mniejszymi szansami na zatrudnienie.

Fotogalerie

- Szkolenie „Poradnictwo młodzieży z niepełnosprawnością” (jesień 2009)

- Sposoby polepszenia obywatelskiego partnerstwa dla możliwości zatrudnienia wrażliwych grup młodzieży w Ukrainie

- Okrągły stół z pracodawcami w Lwowskim Miejskim Centrum Zajęć (2009-07-31)

- Szkolenie „Poradnictwo młodzieży z niepełnosprawnością” (lato 2009)

- Szkolenie „Poradnictwo młodzieży z niepełnosprawnością” Wybór trenerów (23-26 czerwca 2009)

- Szkolenie w ramach projektu "Każdy ma prawo do pracy: Partnerstwo na rzecz poprawy możliwości zatrudnienia” Miasto Sokal

- Szkolenie w ramach projektu "Każdy ma prawo do pracy: Partnerstwo na rzecz poprawy możliwości zatrudnienia” Miasto Lwów

- Podpisanie umowy o partnerstwie z Lwowskim regionalnym centrum zatrudnienia

Poprawiony: poniedziałek, 27 września 2010 18:15
 
© 2005-2022, Товариство "Зелений хрест"