Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)Polish (Poland)Čeština (Česká republika)Latvian
Товариство "Зелений хрест"
gcs-logo

Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми у сфері легального доступу до деревени »
Новини - Cемінари

Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми у сфері легального доступу місцевого населення та малого бізнесу до деревени та інших лісових ресурсів» (м. Львів)

Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми у сфері легального доступу місцевого населення та малого бізнесу до деревени та інших лісових ресурсів» відбудеться 23 квітня 2010 року у м. Львові, проспект Чорновола 4.


Робочий протокол науково-практичного семінару

“Актуальні проблеми у сфері забезпечення легального доступу місцевого населення та малого бізнесу до деревини та інших лісових ресурсів”

у рамках Програми ENA-FLEG «Удосконалення систем правозастосування та управління у лісовому секторі країн східного напряму Європейської політики добросусідства та Росії»

Дата проведення – 23 квітня 2010 року, 10:00 – 17:00

Місце проведення – м. Львів, проспект Чорновола, 4/1, Товариство «Зелений Хрест»

Мета науково-практичного семінару – інформування учасників семінару про перші результати роботи проекту, обговорення змісту анкет соціологічного опитування мешканців громад, представників малого бізнесу та фахівців лісового господарства щодо легального доступу до деревини та інших лісових ресурсів та презентація попередніх результатів соціально-економічного дослідження.

Порядок денний:

 1. Вступне слово:

  • Олександр Волошинський – голова Товариства „Зелений Хрест”

  • Анатолій Дейнека – начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства

  • Роман Волосянчук – співкоординатор програми ENA-FLEG, Міжнародна спілка охорони природи

 2. Презентації досліджень у рамках програми FLEG:

  • Презентація “Проблеми забезпечення доступу до лісових ресурсів як суспільного блага: від теорії до практики”– Ігор Соловій, Товариство „Зелений Хрест”, Інститут екологічної економіки НЛТУ України, м. Львів

  • Презентація аналітичного дослідження “Проблеми гармонізації інтересів населення та методів ведення лісового господарства: підходи в рамках програми FLEG” – Микола Чернявський, Товариство „Зелений Хрест”, Швейцарсько-український проект розвитку лісового господарства в Закарпатті “Forza”, м. Ужгород

 3. Запитання та відповіді, обговорення проблем, висвітлених у виступах, дискусія.

 4. Продовження презентацій досліджень:

  • Презентація аналітичного дослідження * “Доступність інформації щодо основних показників ведення лісового господарства та незаконних лісозаготівель лісу” – * Ярослав Геник, Товариство „Зелений Хрест”, НЛТУ України, м. Львів

  • Презентація аналітичного дослідження * „Забезпечення прозорості участі громадськості у процесах легального використання лісових ресурсів” – *Олеся Каспрук, Товариство „Зелений Хрест”, Міжнародна спілка охорони природи, м. Львів

  • Презентація аналітичного дослідження * „Аналіз чинної практики видачі дозволів на використання лісових ресурсів” – * Оксана Геник, Товариство „Зелений Хрест”, НЛТУ України, м. Львів

  • Презентація * „Соціологічні дослідження громад, малого бізнесу та фахівців лісового господарства: методичні аспекти” – *Галина Герасим, Товариство „Зелений Хрест”, м. Львів; Віктор Савка, Національний університет „Львівська політехніка”, м. Львів

  • *Презентація пілотного соціально-економічного дослідження *„Самовільні рубання в умовах Карпат: попередні результати соціально-економічного дослідження” – *Мар’яна Душна, Товариство „Зелений Хрест”, м. Львів; Оксана Душна, НЛТУ України, м. Львів *

 5. Запитання та відповіді, обговорення проблем, висвітлених у виступах, дискусія.

 6. Обговорення змісту анкет соціологічного опитування мешканців громад, представників малого бізнесу та фахівців лісового господарства щодо легального доступу до деревини та інших лісових ресурсів.

 7. Запитання та відповіді, дискусія, обговорення методичних підходів досліджень, очікуваних результатів та можливих ризиків.

 8. Підведення підсумків науково-практичного семінару.

Учасники:

Представники НУО, що займаються природоохоронною діяльністю, журналісти, представники лісогосподарських підприємств Держкомлісгоспу та Мінагрополітики, природних заповідників й національних парків, науковці ВНЗ та академічних установ, органів місцевого самоврядування, експерти Світового банку та МСОП. Список учасників науково-практичного семінару додається.

Хід науково-практичного семінару:

До пункту 1:

О. Волошинський, голова Товариства „Зелений Хрест”, привітав учасників семінару, наголосив на його важливості, а також коротко ознайомив присутніх з діяльністю громадської організації Товариство „Зелений Хрест”, наголосив, що вже понад 15 років товариство займається питаннями охорони довкілля, здійснює різні екологічні проекти. Голова Товариства висловив надію, що результати семінару будуть плідними та принесуть конкретні практичні рекомендації.

А. Дейнека, начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства відзначив важливість семінару, оскільки формування регіональної лісової політики можливе лише при врахуванні інтересів всіх учасників відносин лісового господарства. А. Дейнека повідомив, що недавно обговорювалась обласна програма розвитку лісового господарства Львівської області до 2015 року і один з важливих напрямків цієї програми – покращення діалогу з громадою Львівщини у сфері ведення лісового господарства. Наголосив на тому, що такий семінар – крок в цьому напрямку, адже наша мета – напрацювати такі варіанти управлінських рішень, щоб вони були вигідними та ефективними для всіх: громади та лісового господарства.

Р. Волосянчук, співкоординатор програми Програми ENA-FLEG «Удосконалення систем правозастосування та управління у лісовому секторі країн східного напряму Європейської політики добросусідства та Росії» відзначив, що учасники семінару представляють широку аудиторію, а це означає, що питання, які є темою семінару є назрілими та актуальними. Р. Волосянчук коротко повідомив учасників про мету проекту, сказав, що проект фінансується ЄС і виконується Світовим банком у співробітництві з МСОП та WWF та реалізується у сімох країнах (6 країн, охоплених Європейською політикою добросусідства та Росія).

В Україні проект реалізується вже другий рік. Цей проект складається з п’яти розділів:

1) аналітичне дослідження – виявлення, класифікація та оцінка наявних проблем правозастосування у лісовому секторі;

2) оцінка ефективності сучасного законодавства у сфері правозастосування;

3) сприяння вдосконалення практичних механізмів правозастосування у лісовому секторі;

4) забезпечення дотримання прав місцевого населення та малого бізнесу в лісовому секторі;

5) сприяння вдосконалення відкритості та прозорості доступу громадськості до процесу прийняття рішень у лісовому господарстві. Р. Волосянчук зауважив, що семінар має на меті представити учасникам розроблені методики для реалізації пунктів 4-5 проекту, які вже вдосконалені на основі результатів пілотних досліджень та почути рекомендації чи пропозиції кожного учасника семінару щодо питання забезпечення легального доступу місцевого населення та малого бізнесу до деревини та інших лісових ресурсів. Побажав учасникам семінару успіхів та плідної праці.

До пунктів 2, 3:

І. Соловій ознайомив присутніх з завданнями програми в рамках Програми ENA-FLEG та зосередив увагу на проблемах забезпечення доступу до лісових ресурсів як суспільного блага.

О. Листопад запитав : «Чи аналізували Ви згадані резонансні справи про передачу в оренду ділянок лісового фонду, чи аналізували Ви проблеми, пов’язані з цим?»

І. Соловій відповів, що детальний аналіз ще не проведено, проте деякі приклади таких випадків, які згадувались у доповіді, є дуже відомими з ЗМІ і заслуговують всебічного аналізу, що й буде зроблено в рамках програми.

В. Бондаренко відзначив, що дуже часто ЗМІ не вивчають детально ситуацію, що склалася та не вивчають інтереси громад, а, подаючи недостовірну, часом хибну інформацію, хочуть задекларувати свою небайдужість до екологічних проблем та інтересів населення. Очевидно в якійсь структурі повинна б бути група людей чи навіть окрема структура (на державному рівні), яка б вивчала інтереси громади?

І. Соловій відповів, що є відділи по роботі з громадськістю на місцях, які, в принципі, мали б вивчати їх інтереси. Зазначив, що у рамках програми розроблена анкета для громади, де, зокрема, є питання про залучення громади до прийняття рішень. Загалом вивчення інтересів населення та врахування їх при прийнятті управлінських рішень - цивілізаційна норма багатьох країн світу.

М. Чернявський доповнив, що на державному рівні нещодавно прийнята інструкція по роботі з громадами у сфері лісового господарства (це офіційний документ). У структурі Державного комітету лісового господарства створений підрозділ по роботі з громадами. Проте важливо, щоб такі комітети були на рівні загальнодержавному, а не лише в одному відомстві.

П. Ященко запитав у доповідача наскільки достовірні, на його думку, дані про обсяги самовільних рубань? Чи може лісове господарство самостійно оцінити шкоду від них?

І. Соловій відповів, що проблема недостовірних даних про обсяги самовільних рубань існує, дані різних країн, різних організацій різняться між собою. Звичайно, шкоду від самовільних рубань важко оцінити.

А. Павелко поцікавився чи при оцінці впливу несталих методів на ведення лісового господарства враховуватимуться тільки лісогосподарські показники чи ще й екологічні (наприклад, зникаючі види флори і фауни)?

І. Соловій дав відповідь, що при оцінці сталості, звичайно, враховуються три аспекти: економічні, екологічні та соціальні.

В. Ковалишин попросив конкретизувати об’єкт дослідження (чи це різні категорії лісокористувачів чи окремі адміністративні території, де знаходиться лісове господарство)?

І. Соловій відповів, що діяльність всіх категорій лісокористувачів цікава для аналізу і порівняння, проте, як, наприклад, на території Сколівського району Львівської області знаходиться 6 лісогосподарських підприємств, тому важливо аналізувати окремі адміністративні території, де знаходяться підприємства лісового господарства.

М. Чернявський окреслив в доповіді можливі підходи в рамках програми FLEG щодо проблем гармонізації інтересів населення та методів ведення лісового господарства.

І. Делеган поставив низку запитань. Перше питання про те, чи враховуються у обсягах незаконних рубань дані про ті рубання, які здійснюються депутатами та наближеними до них особами? Чи актуальніше питання дотримання законодавства депутатами та наближеними до них особами чи місцевими жителями? Привів приклад масових незаконних рубань (понад 96 пилорам) у с. Лопухово (Закарпатська обл.), де навіть діти шкільного віку заготовляють незаконно «метрівки» для виробництва штахет, які переправляють в Угорщину. Як уникнути такого? Чи знаєте Ви, де узаконені самовільні рубання?

М. Чернявський відповів, що таку проблему не можна вирішити за один день. Необхідно розвивати соціальну інфраструктуру. Якщо б на цій території були організована заготівля грибів, ягід і т. д., такого можна було б уникнути.

І. Делеган наголосив, що попередження самовільних рубок лежить за межами лісогосподарських підприємств. За даними ООН, в тих країнах, де на одного жителя припадає менше 100 доларів доходу немає сенсу говорити про охорону довкілля. А про узаконені самовільні рубання додав, що ще у 1848 році Марія-Тереза у горах дозволила місцевим жителям рубати деревину для власних потреб.

А Дейнека додав, що на Львівщині 10 000 м. куб. у рік становлять незаконні рубання, 2/3 з них на території Обласного спеціалізованого лісогосподарського комунального підприємства“Галсільліс”, 1/3 – це рубання на територіях державних лісових та мисливських господарств. До речі, у Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства створений єдиний на всю Україну підрозділ «Лісової інспекція», який займається проблемами самовільних рубань. Положення про державну лісову охорону прийнято лише у 2009 році, проте немає ніякого законодавчого документу про лісову охорону на території інших лісокористувачів – вони не мають права скласти протокол правопорушення!

Головною ж причиною самовільних рубань, на думку начальника Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, є низький рівень соціально-економічного розвитку лісових територій Львівської області.

Наголошено також на важливості обговорення таких питань на семінарах та конференціях та запропоновано обов’язково запрошувати представників обласних та районних адміністрацій, органів правопорядку, прокуратури, оскільки 2/3 справ, переданих до прокуратури працівниками лісових господарств про лісопорушення не мають ніякого логічного завершення, інколи просто зникають.

Зазначено також, що штрафні санкції щодо відшкодування шкоди від самовільних рубань на території ПЗФ в три рази менші, ніж на територіях лісогосподарських підприємств – це негативний момент.

На території Львівського ОУЛМГ ще у 2005 році був виданий наказ про те, 44-50% рубань – вибіркові рубання, хоча процес переходу до «наближеного до природи лісівництва» є доволі складним (необхідне навчання та фінансування). Проте, на території Львівського ОУЛМГ є 22 000 га всихаючих смерекових лісів, це значна економічна шкода, оскільки це деревина, та екологічна шкода. Як з точки зору наближеного до природи лісівництва вирішити цю проблему, як зініціювати участь громади у вирішенні цього питання?

М. Чернявський відповів, що разом з науковцями НЛТУ України розроблені тимчасові положення програми лісогосподарських заходів щодо попередження всихання таких лісів, але вони так і не були не були погоджені. Доповідач наголосив на важливості диференційованих заходів при цій ситуації, важливості рубок переформувань, а також розроблення стратегій розвитку лісового господарства на довготермінову перспективу.

П. Ященко додав, що можливо варто поступово замінити смеречники на насадження листяних порід.

В. Бондаренко до питання посилення контролю за самовільними рубаннями сказав, що важливіше – посилити якість контролю.

В. Булеца зазначив, що контроль за самовільними рубаннями не тільки на плечах лісової охорони, це, в першу чергу, завдання місцевого населення!

До пунктів 4, 5:

Я. Геник виголосив доповідь про доступність інформації щодо основних показників ведення лісового господарства та незаконних лісозаготівель лісу.

Р. Волосянчук запитав наскільки складно отримати інформацію судових органів чи органів правопорядку щодо незаконних лісозаготівель лісу?

Я. Геник відзначив, що інформація цих структур про незаконні рубки не подається в статистичній звітності і таку інформацію, очевидно, можна отримати лише на місцях.

В. Ковалишин запитав чому дані по самовільні рубання настільки різні (були наведені дані Держкомлісгоспу 0,01 млн. куб. м. та, наприклад, дані Швейцарсько-українського проекту розвитку лісового господарства в Закарпатті “Forza” 1,0 – 1,25 млн. куб. м.)? Яка методика збору інформації про самовільні рубання?

М. Чернявський відповів, що дані проекту FORZA збиралися на певних територіях Закарпаття та на основі екстраполяції узагальнювалися на весь Карпатський регіон.

А. Павелко прокоментував, що проблема різних показників про обсяги незаконних рубань в тому, що різні структури оперують різними даними, ані лісогосподарські підприємства, ані силові структури, ані митниця не мають узагальнених даних. Зазначив, що на показник «обсяг самовільних рубань» впливає методика його розрахунку. Це значною мірою відбувається тому, що немає чіткого визначення терміну «незаконна заготівля деревини» (до таких заготівель відносяться не тільки лісозаготівлі з порушенням лісового законодавства, а й ті, що здійснені з порушенням інших законів (наприклад, знищені червонокнижні види), а також це ті лісозаготівлі, документи для яких отримані з порушенням закону) – тому статистичні дані відрізняються в кілька разів.

О. Листопад погодився, що справді кожна структура має свої дані про обсяги незаконних рубань і запропонував в рамках програми * FLEG* створити міжвідомчу структуру (комітет) в рамках РНБО, який міг би займатися цими питаннями.

О. Каспрук у своїй доповіді висвітлила проблеми забезпечення прозорості участі громадськості у процесах легального використання лісових ресурсів.

Л. Максимів: З Вашої доповіді стає зрозумілим, що керівники лісогосподарських підприємств не дуже зацікавлені у співпраці з місцевою громадою щодо прийняття управлінських рішень у цій сфері. Наскільки місцеве населення зацікавлене у співпраці з лісогосподарськими підприємствами?

О. Каспрук відповіла, що у зв’язку із процесом сертифікації лісогосподарських підприємств вони самі стають зацікавленими у такій співпраці, оскільки це вимога до процесу сертифікації. Проте дуже важливо, щоб сама громада була зацікавлена, а також громадські організації, які часто за браком повної та достовірної інформації про проблеми лісового господарства перекручують їх. Варто зазначити, що лісозалежні громади самі достатньо зацікавлені у такій співпраці, оскільки повинні вирішувати проблеми з дровами, а також певною мірою забезпечують так свій соціальний добробут.

О. Геник у своїй доповіді проаналізувала нормативно-правову основу чинної практики видачі дозволів на використання лісових ресурсів.

Я. Геник прокоментував, що надто багато документів, необхідних для одержання дозволів на спеціальне використання лісових ресурсів і це, очевидно, ускладнює доступ громади та малого бізнесу до легального використання лісових ресурсів.

А. Дейнека заперечив, сказав, що така кількість документів для видачі дозволів обґрунтована. А також зазначив, що у м. Львові на вул. Липинського ще рік тому створено єдиний офіс, де можна централізовано за наявності всіх необхідних документів можна отримати дозволи на використання лісових ресурсів.

І. Соловій повідомив, про те, що зараз на розгляді у ВРУ знаходиться проект Закону України «Про лісові ресурси», зміст якого важливо відстежити у контексті проблем, які розглядаються на семінарі.

Г.Герасим представила учасникам семінару методичні аспекти соціологічні дослідження громад, малого бізнесу та фахівців лісового господарства щодо забезпечення легального доступу місцевого населення та малого бізнесу до деревини та інших лісових ресурсів.

А. Павелко наголосив на тому, що варто при опитуванні оперувати терміном «незаконна рубка» замість «самовільна рубка», оскільки це поняття є вужчим.

Р. Волосянчук запитав, чи не співпадають в одній особі респонденти, оскільки працівник лісового господарства чи бізнесмен може бути представником громади?

Г.Герасим відповіла, що респонденти опитування не перетинаються, оскільки тоді їхні результати були б неправдивими.

М. Душна доповіла про попередні результати соціально-економічного дослідження самовільних рубань в умовах Карпат (на прикладі Старосамбірського району Львівської області).

О. Листопад відзначив, що в доповіді чітко прозвучало визначення терміну самовільні рубання населенням і це якраз ті 0,2 % за статистикою, якими по-суті можна знехтувати. Це незначна кількість. А також пояснено термін «незаконна рубка» - це якраз ті 10% від всіх рубань, що організовано та масштабно здійснюються в лісах Карпат, де за одним лісорубним квитком деревина рубається тричі. Саме від таких рубань недоотримує бюджет, а також лісозалежна громада, добробут якої від цього однозначно зменшується.

До пунктів 6, 7:

Н. Шлех наголосила на необхідності приділяти увагу екологічним питанням при аналізі правового аспекту доступу до лісів. Зауважила, що при вирішенні питань про надання у користування представникам малого бізнесу лісових ділянок та при передачі лісових угідь в оренду необхідно звертати увагу, на те чи немає на цих ділянках червонокнижних видів та аналізувати такі випадки.

О. Геник погодилась з цією думкою і наголосила, що такий аналіз потрібен, проте можуть виникати проблеми з доступом до інформації про видачу дозволів на лісокористування на територіях, де є червонокнижні види.

І. Соловій поставив питання наскільки враховуються у процедурі видання дозволів наявність видів Червоної Книги? Це питання важливе й актуальне для майбутніх досліджень.

І. Шукель звернув увагу учасників семінару на обсяги санітарних рубань у заповідниках, за останніми даними – це 42 тис. кбм. деревини (проте багато деревини з цієї кількості – це незаконно зрубана ділова деревина!). Це, як відомо, величезна шкода й для червонокнижних видів.

П. Грицишин сказав, що проблеми доступу бізнесу і місцевого населення до деревини та інших недеревних продуктів лісу є актуальними. Проте, при їх аналізі важливо дотримуватись всіх трьох аспектів сталого розвитку: економічного, екологічного, соціального. Екологічний аспект в цьому контексті – це, наприклад, збереження біорізноманіття, а доступ до деревини та інших недеревних продуктів лісу – це соціально-економічний аспект. Оскільки сьогодні актуальна проблема енергозбереження, у таких районах, де є доступ до деревини та інших лісових ресурсів йде мова про перехід від опалення газом до опалення дровами.

Проблема нелегальних пилорам, незаконного вирубування деревини є актуальною для гірських районів. За минулорічними дослідженнями доповідач зробив висновок, що немає одностайного обліку таких пилорам, оскільки вивчалася інформація природоохоронних органів, органів лісового господарства та податкової інспекції. Офіційна інформація від неофіційної різниться в три рази! Тому питання, що були поставлені цим семінаром дуже важливі. Проте, необхідно запрошувати також депутатів, бо вони мають право законодавчої ініціативи, представників санепідеміологічних станцій, екологічних комісій, правоохоронних органів, бо науковці та дослідники самі не можуть вплинути на ці актуальні проблеми.

І. Шукель навів приклад про доступ до недеревних продуктів лісу на Волині, де населення в основному займається їх заготівлею, а саме: чорниці, бруслини, буяхів та журавлини, а також заготівлею грибів. Майже ніхто з населення не знає ні про дозволи, ні про лісовий квиток.

О. Геник зауважила, що немає чіткого обліку недеревних ресурсів, які самостійно збирає місцеве населення, проте є окремі підприємці, основою бізнесу яких є недеревні ресурси. Саме тому, в анкетах для бізнесу ми ставили питання про те, які ресурси лісу є важливими для того чи іншого підприємця.

І. Шукель наголосив, там, де є доступ до деревини і низький рівень соціально-економічного розвитку громади, там громада мислить категоріями «дерево – це відповідна сума заробітку»! У таких районах вночі вирубують, а до ранку вже всі машини з цією необлікованою деревиною (а її близько 80%) відправлені! Про що ми говоримо, коли тільки в одному селі – 96 пилорам! В минулому, за часів існування лісокомбінатів такої практики не було, оскільки не приймалася самовільно заготовлена деревина, була також вигода для населення – робочі місця. Зараз, як відомо, у таких районах дуже високий рівень безробіття. Важливий крок, на думку доповідача, - розвивати просвітницьку та освітню діяльність у сфері охорони довкілля!

О. Каспрук сказала, що з особистого досвіду знає, що всі місцеві жителі, які незаконно заготовляють деревину знають про норми лісозаготівлі та про відповідальність за це, однак частина цих лісозаготівель здійснюється населенням свідомо, ради наживи.

А. Павелко відзначив, що цікавою була презентація п. Чернявського, де було прямо зазначено, що існує думка про те, що 100 % приросту деревини повинно вирубуватися, інакше – це неефективний лісовий менеджмент.

Щодо анкет, прозорий доступ до лісових ресурсів аналізується завдяки такому питанню: «Наскільки прозоро, слідуючи законним процедурам Ви можете отримати дозвіл на користування лісовими ресурсами?» Цікаво також дізнатися наскільки прийнятними є ціни на деревину для місцевого населення та малого бізнесу. Варто з’ясувати, яке навантаження така ціна робить на сімейний бюджет – у випадку з населенням та яка часка її у собівартості продукції – у випадку з бізнесом.

І. Соловій додав, що в анкеті включені питанні, які дозволять з’ясувати ці речі (наприклад, розмір доходу респондента та ін.).

Я. Геник доповнив, що в анкеті поставлено багато дотичних запитань, які дозволять дати відповідь на це питання.

І. Шукель прокоментував, що за даними FAO, якщо в країні 35 % і більше деревини використовують для опалення, то це нерозвинута держава і про охорону довкілля складно говорити.

В. Булеца відзначив, що у Сколівському районі Львівської області значними є обсяги самовільних рубань. У районі 15 000 дворів, з них 5 000 – газифіковано, решта ж використовує дрова для опалення. В селах 10-15 дворів виписують дрова для опалення, а решта… Для одного двора в середньому необхідно 15 м. куб. в рік. Уявіть скільки дров в рік самовільно заготовлюється. В основному заготовляє їх безробітне та соціально незабезпечене населення. Також існує така проблема: законодавчо не дозволено місцевому населенню забирати вітровальні дерева безплатно. Лісогосподарські підприємства заготовляють дрова з собівартістю 83 грн./м. куб., а продає населенню по ціні 53,90 грн./м.куб. Така діяльність є збитковою, оскільки те ж саме Обласне спеціалізоване лісогосподарське комунальне підприємство “Галсільліс” частково фінансується державою, а цих коштів ледве вистачає на виплату заробітної плати. На підприємствах численна кількість різноманітних перевірок, так на Сколівському підприємстві “Галсільлісу” їх було 156 днів у році.

П. Кращук наголосив, що самовільні рубання місцевим населенням й надалі будуть актуальними, оскільки в гірських районах низький рівень соціального забезпечення. Але головне – це проблема досконалого законодавства та його дотримання.

М. Шпильчак зазначив, що у заповідниках використання деревних та недеревних ресурсів лісу назагал відповідає законодавству, виписуються лісові квитки, прагнуть не порушувати традиції місцевого населення. Щодо анкетного опитування, то варто попередньо зібрати людей, розказати про мету дослідження. Потрібно централізовано опитувати громаду села, щоб визначити всі їхні потреби та проблеми.

Л. Загвойська зауважила, що не варто попередньо ознайомлювати громаду, оскільки це вже частко змінить їх думку відносно тих проблем. Важливо знати, що думає громада без попереднього ознайомлення з цілями проекту.

Г. Герасим наголосила на тому, що не потрібно збирати громаду наперед для роз’яснення проблеми, оскільки тоді не буде йти мова про валідність дослідження.

Я. Геник нагадав учасникам, що необхідно заповнити анкету, яка оцінює якість проведення семінару.

І. Дубовіч відзначив актуальність і важливість теми семінару, акцентував, що важливо говорити про відсутність інформації у місцевого населення про лісове законодавство (дехто навіть не знає про існування Лісового Кодексу), незнання місцевим населенням своїх прав щодо легального доступу до деревини та інших лісових ресурсів. Важливий захід з боку держави що зможе зменшити обсяги самовільних рубань – це підтримка державою туристично– рекреаційної сфери. Відзначено, що неабиякий вплив на зменшення явища самовільних рубань матиме ефективне екологічне виховання. Наголошено на необхідності чітких практичних рекомендацій щодо вирішення цієї проблеми.

М. Шпільчак висловив думку про необхідність екологічної освіти в контексті проблем незаконних рубань.

В. Булеца відзначив важливість Регіональної програми розвитку Львівщини та важливість в цьому контексті питання природного відновлення на землях лісового фонду, а також наголосив на важливості питання переведення в категорію лісового фонду земель, вкритих лісом, але які відносяться до земель запасу.

О. Лиспопад високий рівень доповідей, проте наголос було зроблено на легальності доступу, а треба робити наголос на самому доступі місцевого населення та малого бізнесу до лісових ресурсів. «Не дати рубати «акулам», а дати доступ місцевій громаді».

В. Ковалишин відзначив, що всі доповіді були дуже цікавими. Місцеве населення має легальний доступ до деревини та інших лісових ресурсів, проте часом зловживає цим доступом. Наголосив, що не останнє місце у запезпеченні ефективності лісового господарства має рівень суспільної свідомості громади, діяльність громадських організацій, а також усвідомлення лісу громадою як суспільної власності.

До пункту 8:

Р. Волосянчук подякував усім присутнім за активну участь у науково-практичному семінарі, висловив надію, що семінар принесе користь кожному його учаснику та повідомив, що презентації та фото семінару будуть розміщені на сайті Проекту.


Ярослав Геник: Ми повинні зробити ліси доступнішими для людей

30.04.2010 17:57

Доцент Національного лісотехнічного університету, член правління товариства «Зелений хрест» Ярослав Геник розповів кореспонденту [Вголосу ][2]про новий масштабний проект у рамках Програми ENA-FLEG «Удосконалення систем правозастосування та управління у лісовому секторі країн східного напряму Європейської політики добросусідства та Росії», що передбачає проведення конкретного соціологічного дослідження, яке допоможе оцінити та співставити думки місцевих жителів, представників малого бізнесу та фахівців лісової галузі про стан лісогосподарської діяльності.

Пане Ярославе, розкажіть, яким чином цей проект діятиме.

Міждисциплінарною дослідницькою групою товариства «Зелений хрест» було розроблено три анкети, які незабаром будуть поширюватись та опрацьовуватимуться соціологами.

Перша анкета була розроблена спеціально для місцевого населення, нам потрібно знати саме їхні думки щодо лісових угідь. Це опитування стосується як стану лісу у їхній місцевості так і поняття «незаконного рубання» та вирішення цієї проблеми на законному рівні у їхній місцевості та інше.

Наступна анкета розроблена для підприємців, які мають безпосереднє відношення до лісових ресурсів. Їхня думка дуже важлива, адже доступ до отримання лісових ресурсів має далеко не кожен підприємець. Ми хочемо розібратися, яким чином найбільша частина підприємців, особливо малого бізнесу, отримує деревину і як посприяти їм для забезпечення легалізованого отримання деревини чи недеревних ресурсів.

Остання анкета – для фахівців лісового господарства, яких опитують уже більш різнобічно. Вони, звичайно володіють більш детальною інформацією про проблеми лісів та лісового господарства у їхній місцевості, тому це дасть можливість об’єктивно оцінити існуючі проблеми та посприяти покращенню галузі загалом.

Цей проект є дуже актуальним сьогодні, адже лісогосподарська діяльність потребує чималих змін, щоб відповідати сучасним вимогам.

23 квітня товариство «Зелений хрест» провело науково-практичний семінар «Актуальні проблеми у сфері легального доступу місцевого населення та малого бізнесу до деревини та інших лісових ресурсів». Чи піднімалася тема лісових угідь та передача їх у користування?

У нас ця тема була за торкнута лише частково, та все ж – це актуальна тема і тут треба проводити дослідження стосовно того, чи варто передавати землю під оренду на 49 років?

З одного боку – може і варто, для того, щоб там дійсно вели господарство, а з іншого – це забороняє доступ місцевого населення до того ж лісу. Дуже часто ці мисливські угіддя обгороджують і туди не впускають людей, кажучи, що це приватна структура. Згідно з законодавством лісового кодексу є спеціальне і загальне використання. І лише до щодо загального користування люди мають право вільного доступу до лісу, тобто користуватись ним як природним ресурсом. На промислову заготівлю плодів, грибів та лікарських трав потрібні спеціальні дозволи.

Факти незаконного заволодіння лісовими угіддями та шляхи їх вирішення обговорювались?

На прес-конференції були озвучені факти незаконного заволодіння лісом приватними структурами, були названі конкретні цифри статистики Держкомлісгоспу – тими, хто веде господарство. Також були підняті основні причини та вплив самовільного рубання дерев населенням. Здебільшого це низький соціальний стан людей, безробіття.

Вирубки лісу на продаж ведуть господарські підприємства, того, що було раніше зараз практично немає (коли вирубували ліс вночі), зараз здебільшого дають квиток – дозвіл на рубання лісів приватним структурам, щоб вони в подальшому його розробляли, оскільки собівартість розробки лісу лісгоспам інколи дорожча, в них є відповідна техніка і інші засоби.

Проблема у доступі та користуванні місцевих людей до лісових угідь, а також – доступ малого бізнесу до деревини.

Зараз громадськість та державні структури об’єднали свої зусилля. Ми очікуємо пропозиції розробки щодо планування лісового господарства. Управління екології в цьому участі не приймало цього разу, проте зазвичай приймають та активно до такого долучаються. Ми запрошували з екологічної інспекції когось, та вони не відгукнулися, можливо це пов’язано зі зміною керівника. Дуже добре, що долучилися представники господарських підприємств, науковці, у нас вийшла досить конструктивна розмова. Було піднято питання, що багато директорів лісгоспів не дають доступ населенню до лісу, проте ми домовились повідомляти у разі таких випадків.

Довідка:
2/3 незаконного вирубу лісу відбувається в лісах комунальної власності, яка має 17% лісу, і тільки 1/3 в лісах держлісгоспу, що має 70%. Це пов’язано з тим, що лісова охорона підприємств держлісгоспу має право складати адміністративні протоколи на місцях, тобто штрафувати одразу, охорона комунального лісу таких прав не має. Врахувати потрібно і те, що у Сколівському районі є 6 підприємств лісового господарства : 2 державних, 2 аграрних (міжгосподарських), також військовий лісгосп та Національний парк. Штрафи у національних парках накладають на порядок нижчі, ніж у підприємствах лісового господарства. Тому людям вигідніше вирубувати ліс у парках чи заповідниках, бо там нижчі штрафи. Тобто це невідповідність законодавства чи невідповідність формування закону.

Вголос

Останнє оновлення на Понеділок, 14 березня 2011, 14:20
 
Тренінг по ефективній комунікації та соціальному підприємництву
26.09.2021 | 
Насичено! Цікаво! Корисно! пройшов ознайомчий тур до міста Лева для активних представниць з ГО «ДАР» в рамках тренінгу по ефективній комунікації та соціальному підприємництву, який тривав з 20 по...
Тренінг «Соціальне підприємництво у сфері агротуризму»
29.08.2021 | 
23-28 серпня 2021р. м. Львів Туризм як форма підприємництва. Бізнес план у секторі сільського туризму. Тренінг відбувся згідно проекту Entrepreneurship in rural tourism sector for youth with disabilities 2/ ERTSYD2...
Молодіжний обмін молоді (18-29 років)
01.08.2021 | 
24-31 липня 2021 відбувся молодіжний обмін молоді (18-29 років) із сільської місцевості та власників з інвалідністю сільських пансіонатів (членів сімей) про важливість сталого, інклюзивного туризму, обмін успішними практиками сільського підприємництва. Учасники...
Тренінг «Підприємництво в сфері сільського туризму для осіб з інвалідністю"
14.07.2021 | 
7-12 липня 2021 року у Львівській області відбувся Тренінг «Підприємництво в сфері сільського туризму для осіб з інвалідністю" Учасниками стали місцеві активісти та представники громадських організацій, що працюють з особами...
Підхід, заснований на правах людини, у змісті та реалізації культурних політик в Україні
16.10.2020 | 
Аналітичний звіт за результатами проекту "Підхід, заснований на правах людини, у змісті та реалізації культурних політик в Україні", що реалізовувався протягом червня-жовтня 2020 року Регіональним благодійним фондом "Резонанс" за підтримки Українського культурного...
На Львівському телебаченні говоритимуть про майбутнє туризму та культури в умовах пандемії
14.10.2020 | 
Яка доля чекає на сфери культури та туризму на Львівщині в умовах посилення світової пандемії? Що можуть дати один одному для збільшення перспектив виживання культура та туризм у нових реаліях?...
Тренінг в Сєвєродонецьку. Проведення адвокаційних кампаній громадськими організаціями та ініціативними групами.
22.09.2020 | 
Проведення адвокаційних кампаній громадськими організаціями та ініціативними групами Дата та місце: 19-23 вересня 2020р., м. Сєвєродонецьк, готель Мир Учасники: місцеві активісти та представники громадських організацій, що працюють з особами з інвалідністю...
Тренінг в Сєвєродонецьку. Європейські молодіжні програми обмінів, навчання та волонтерства.
19.07.2020 | 
Тренінг 25-28 липня, Сєвєродонецьк Європейські молодіжні програми обмінів, навчання та волонтерства: умови участі; пошук партнерів; заповнення аплікаційних форм (Erasmus+, Solidarity Corp, Polish-German Youth office, German-Franch Youth office). Тренінг проводиться в рамках...
Проведення Ярмарку вакансій для осіб з інвалідністю
26.11.2019 | 
28 листопада 2019 року об 11.00 год. у приміщенні Львівського міського центру зайнятості, що за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 122, розпочне роботу Ярмарок вакансій для осіб...
Реформа системи спеціальної освіти
26.11.2019 | 
Спотворене трактування реформування системи спеціальної освіти призводить до закриття Львівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат «Марії Покрови» №101. До обговорень можете долучитись на fb.com/deafua Час заснування школи глухонімих сягає 1828 р., коли невідомий...
Long-term EVS project in Foundation for Sustainable Development in Wroclaw!
07.10.2018 | 
Enjoy 12 months in beautiful Wroclaw working with people of all ages (kids, youth, and seniors) about sustainability, environment, culture and tolerance. If you wish to gain experience in education...
Не нужен нам берег Турецкий (Сплав по Дністру 2018)
16.08.2018 | 
Г.О. "Сфера милосердия" На территории Национального природного парка «Днестровский каньон» в Ивано-Франковске прошел учебный семинар «Организация рекреационно-реабилитационных программ для лиц с инвалидностью в природных условиях», который проводила Национальная Ассамблея людей с...
Сплав по Дністру - 2018
16.08.2018 | 
Оригінал статті fb:ShoniKvak В Івано-Франківськ (місто збору учасників сплаву) я приїхав прямо з Кривого рогу. Заходи відбувалися один за одним, тож я не мав часу поїхати в Ужгород. Приїхав в Івано-Франківськ...
Проведення Ярмарку вакансій для осіб з інвалідністю 21 червня 2018 року
19.06.2018 | 
21 червня 2018 року об 11.00 год. у Львівському міському центрі зайнятості (м. Львів, вул. Княгині Ольги, 122) відбудеться Ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю, організований Львівським міським центром...
We are calling for Interested Volunteers!
16.06.2017 | 
We are calling for Interested Volunteers! PROJECT INTRODUCTION Euroweek Program is an international language and leadership camp that aims to develop the English language skills of Polish students through informal education and...
Be healthy Europe
20.10.2016 | 
The booklet is the result of the training course "Be healthy Europe" which took place in Slavske, Ukraine in June 2016, 15th-25th. The project was funded by the Erasmus+...
ЖИТОМИРСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ - ІНТЕРНАТ оголошує набір на 2016-2017 навчальний рік
05.05.2016 | 
УМОВИ ПРИЙОМУ ДО ЖИТОМИРСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА - ІНТЕРНАТУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НА 2016 - 2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ (БЕЗКОШТОВНО) До ВИЩОГО професійного училища -інтернату приймаються юнаки та...
Безоплатна правова допомога інвалідам
09.04.2016 | 
Відповідно до Закону України від 02.06.2011 № 3460-VI «Про безоплатну правову допомогу», наказів Міністерства юстиції України від 31.12.2014 № 287/7 «Про затвердження плану заходів щодо розвитку системи надання безоплатної правової...
Ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю 25 листопада 2015 року
22.11.2015 | 
25 листопада 2015 року в приміщенні Львівського міського центру зайнятості за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 122 відбудеться Ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю Початок об 11:00 год. На ярмарку вакансій...
Оголошується конкурс для закупівлі обладнання для активного туризму
18.11.2015 | 
Товариство «Зелений хрест» оголошує про відбір цінових пропозицій для закупівлі обладнання для активного туризму для проекту «Через кордони без бар’єрів – інтеграція неповносправних осіб через туризм і культуру», IPBU.03.01.00-06-310/11-00,...
Оголошується конкурс для закупівлі обладнання для санітарно-технічного обслуговування транспортних засобів (автобусів) та причепа
18.11.2015 | 
Товариство «Зелений хрест» оголошує про відбір цінових пропозицій для закупівлі обладнання для санітарно-технічного обслуговування транспортних засобів (автобусів) та причепа для проекту «Через кордони без бар’єрів – інтеграція неповносправних осіб через...
Запрошуємо волонтерів - регіональних журналістів та студентів львівських ВНЗ - до співпраці в рамках проекту «Дрон-погляд на зони екологічного лиха Львівщини».
26.08.2015 | 
galery/dron Редакція ІА "Варіанти" в партнерстві з фахівцями Товариства «Зелений хрест», кафедри нових медіа ЛНУ ім. І.Франка й Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА запрошує волонтерів - регіональних журналістів та...
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТЕХНІКУМ-ІНТЕРНАТ ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ АБІТУРІЄНТІВ НА 2015-2016 РІК
20.07.2015 | 
ПРИЙОМ АБІТУРІЄНТІВ НА 2015-2016 РІК ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ: Бухгалтерський облік (системи АПК) на 1 і 2 курси денного відділення. Економіка підприємства (системи АПК) на 2 курс денного відділення. Соціальна...
Оголошується конкурс на надання послуг організації чотирьох навчальних візитів
22.06.2015 | 
Товариство «Зелений хрест» надсилає запит цінової пропозиції для надання послуг з організації чотирьох навчальних візитів українських учасників семінарів до Польщі за проектом «Через кордони без бар’єрів – інтеграція неповносправних...
Шановні працівники музеїв та туристичних об’єктів Західних областей України!
15.04.2015 | 
Запрошуємо Вас взяти участь у 2-денному семінарі «Усунення архітектурних бар’єрів в туристичних об’єктах i пристосування їх для неповносправних осіб», що відбудеться у червні 2015 року поблизу Львова. В рамках семінару українські...
Запит цінової пропозиції для семінарів «Усунення архітектурних бар’єрів в туристичних об’єктах i пристосування їх для неповносправних осіб»
15.04.2015 | 
Товариство «Зелений хрест» надсилає запит цінової пропозиції для надання послуг з організації та проведення двох семінарів на тему «Усунення архітектурних бар’єрів в туристичних об’єктах i пристосування їх для неповносправних осіб»...
Шановні власники агроосель західних областей України!
09.04.2015 | 
Запрошуємо Вас взяти участь у 2-денному семінарі «Сільський зелений туризм для людей з інвалідністю», що відбудеться у червні 2015 року поблизу Львова. В рамках семінару українські та польські експерти поділяться...
Відкриті конкурсні торги на закупівлю комплекту транспортних засобів для перевезення людей з інвалідністю
09.04.2015 | 
Товариство «Зелений хрест» запрошує зацікавлених осіб до участі у відкритих конкурсних торгах на закупівлю комплекту транспортних засобів для перевезення людей з інвалідністю, а саме: двох автобусів, пристосованих до перевезення людей...
Оголошується запит цінової пропозиції для надання послуг з організації та проведення двох семінарів
08.04.2015 | 
Товариство «Зелений хрест» надсилає запит цінової пропозиції для надання послуг з організації та проведення двох семінарів на тему «Сільський – зелений туризм для осіб з інвалідністю» для проекту «Через кордони...
Ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю 20 листопада 2014 року
16.11.2014 | 
20 листопада 2014 року об 11.00 год. у Львівському міському центрі зайнятості (м.Львів, вул.Княгині Ольги, 122) відбудеться Ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю, організований Львівським міським центром зайнятості спільно з...
Оголошується конкурс на надання послуг організації чотирьох навчальних візитів
01.10.2014 | 
Товариство «Зелений хрест» надсилає запит цінової пропозиції для надання послуг з організації чотирьох навчальних візитів українських учасників семінарів до Польщі за проектом «Через кордони без бар’єрів – інтеграція неповносправних...
Анкети на участь у семінарах
27.08.2014 | 
Агротуризм для неповносправних Семінари відбудуться 11-12.09.2014 та 13-14.09.2014 Місце проведення – смт. Брюховичі, Львівська область Доступність туристичних споруд, закладів культури і послуг, які в них надаються, для людей з інвалідністю Семінари відбудуться 16-17.09.2014 та...
Оголошується конкурс для закупівлі обладнання
15.08.2014 | 
Оголошується конкурс про відбір цінових пропозицій для закупівлі обладнання для проекту «Через кордони без бар’єрів – інтеграція неповносправних осіб через туризм і культуру», IPBU.03.01.00-06-310/11-00, що фінансується Європейською комісією в рамках...
Оголошується конкурс на надання послуг з організації та проведення семінарів «Сільський – зелений туризм для осіб з інвалідністю» для проекту «Через кордони без бар’єрів – інтеграція неповносправних осіб через туризм і культуру»
25.07.2014 | 
Оголошується конкурс про відбір цінової пропозиції для надання послуг з організації та проведення двох семінарів на тему «Сільський – зелений туризм для осіб з інвалідністю» для проекту «Через кордони...
Оголошується конкурс на надання послуг з організації та проведення семінарів «Усунення архітектурних бар’єрів в туристичних об’єктах i пристосування їх для неповносправних осіб»
25.07.2014 | 
Оголошується конкурс про відбір цінової пропозиції для надання послуг з організації та проведення двох семінарів на тему «Усунення архітектурних бар’єрів в туристичних об’єктах i пристосування їх для неповносправних осіб»...
Ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю 28 травня 2014 року
25.05.2014 | 
28 травня 2014 року об 11.00 год. у Львівському міському центрі зайнятості (м.Львів, вул.Княгині Ольги, 122) відбудеться Ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю, організований Львівським міським центром зайнятості спільно з...
Оголошується конкурс на розробку інтерактивної карти та путівника
03.03.2014 | 
Оголошується конкурс на розробку інтерактивної карти та путівника, що презентує перелік туристичних об’єктів, доступних для неповносправних на території Львівської області і міста Львова для проекту «Через кордони без бар’єрів –...
Оголошується конкурс на розробку сторінки
03.02.2014 | 
Оголошується конкурс на розробку та супровід підсторінки в рамках проекту „Через кордони без бар’єрів – інтеграція неповносправних осіб через туризм та культуру”, PBU/0310/11. Термін реалізації проекту 01.01.2014 – 31.12.2015 Вимоги до сторінки ...
Оголошується конкурс на посаду перекладача
25.11.2013 | 
Оголошується конкурс на посади в рамках проекту „Через кордони без бар’єрів” – інтеграція неповносправних осіб через туризм та культуру”. Термін реалізації проекту 01.01.2014 – 31.12.2015 Вимоги до посад Вимоги для посади перекладача...
Оголошується конкурс на посаду фахівця з тендерних закупівель
25.11.2013 | 
Оголошується конкурс на посади в рамках проекту „Через кордони без бар’єрів” – інтеграція неповносправних осіб через туризм та культуру”. Термін реалізації проекту 01.01.2014 – 31.12.2015 Вимоги до посад Вимоги для посади фахівця...
Оголошується конкурс на посаду координатора
25.11.2013 | 
Оголошується конкурс на посади в рамках проекту „Через кордони без бар’єрів” – інтеграція неповносправних осіб через туризм та культуру”. Термін реалізації проекту 01.01.2014 – 31.12.2015 Вимоги до посад Вимоги для посади координатора...
Оголошується конкурс на посаду фінансового менеджера
25.11.2013 | 
Оголошується конкурс на посади в рамках проекту „Через кордони без бар’єрів” – інтеграція неповносправних осіб через туризм та культуру”. Термін реалізації проекту 01.01.2014 – 31.12.2015 Вимоги до посад Вимоги для посади фінансового...
Оголошується конкурс на посаду асистента проекту
25.11.2013 | 
Оголошується конкурс на посади в рамках проекту „Через кордони без бар’єрів” – інтеграція неповносправних осіб через туризм та культуру”. Термін реалізації проекту 01.01.2014 – 31.12.2015 Вимоги до посад Вимоги для посади асистента...
Ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю 20 листопада 2013 року
19.09.2013 | 
20 листопада 2013 року о 11.00 год. у Львівському міському центрі зайнятості (м.Львів, вул.Княгині Ольги,122) відбудеться Ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю. У Ярмарку вакансій візьмуть участь представники понад 20 підприємств,...
Активний туризм та рекреація. Можливості реабілітації
11.07.2013 | 
16 -20 липня Товариство "Зелений хрест" спільно з Національною Асамблєю Інвалідів України проводитиме Учбово-реабілітаційний табір для молоді з інвалідністю «Активний туризм та рекреація. Можливості реабілітації». В програмі заходу ознайомлення з...
Ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю 20 червня 2013 року
19.06.2013 | 
20 червня 2013 року в приміщенні Львівського міського центру зайнятості за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 122 відбудеться Ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю Початок об 11:00 год На ярмарку вакансій Ви зможете: ознайомитися з...
РЕЗОЛЮЦІЯ науково-практичної конференції
22.04.2013 | 
РЕЗОЛЮЦІЯ науково-практичної конференції Рідкісні оселища (NATURA-2000) верхів’я басейну ріки Західний Буг у контексті створення екологічної мережі Львівщини: наукові засади їх дослідження та практичні результати інвентаризації 19-20 квітня 2013 р. Львів-Брюховичі Ідея збереження біорізноманіття як...
NGO report busts the myths of the Emissions Trading Scheme
15.04.2013 | 
Why it must be replaced with direct action to reduce greenhouse gas emissions Brussels, April 15th– The European Parliament votes tomorrow on the European Commission's proposal to backload 900 million...
Рідкісні оселища (NATURA-2000) верхів’я басейну ріки Західний Буг (науково-практична конференція)
12.04.2013 | 
Рідкісні оселища (NATURA-2000) верхів’я басейну ріки Західний Буг у контексті створення екологічної мережі Львівщини: наукові засади їх дослідження та практичні результати інвентаризації яка відбудеться 19-20 КВІТНЯ 2013 pоку в приміщенні ...
Ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю 15 серпня 2012 року
26.07.2012 | 
15 серпня 2012 року в приміщенні Львівського міського центру зайнятості за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 122 відбудеться Ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю Початок об 11:00 год На ярмарку вакансій Ви зможете: ознайомитися з...
Спільно розважаємось, співаємо й змагаємось
27.04.2012 | 
В школі-інтернаті для осіб з вадами зору 27 квітня відбувалась зустрічі-святкуванні. В актовому залі зібрались незрячі особи зі своїми приятелями-волонтерами і дружній атмосфері провели інтелектуальний конкурс з запитаннями...
Презентація відеосюжету «Стань приятелем»
26.04.2012 | 
26 квітня 2012 р. в рамках підсумкової прес-конференції відбулася презентація соціального фільму, створеного в рамках проекту «Допоможи іншому - СТАНЬ ПРИЯТЕЛЕМ», реалізованого Товариством «Зелений Хрест». Відеосюжет про стосунки в...
Лялька-мотанки з паперових серветок
25.04.2012 | 
На майстерці волонтери Олег та Соломія вчили інших волонтерів робити ляльки-мотанки з паперових серветок. Ця техніка виготовлення ляльок є цікавою тому, що при незначній допомозі волонтерів ляльки зможуть зробити і незрячі...
Екскурсії
27.03.2012 | 
Березень потішив приятелів приходом тепла до нашого міста і спільні зустрічі приятелів стали цікавішими. Вони ходили на екскурсії в чудо-поїзді де їм дуже сподобалося, бо на цій екскурсії всі...
День св. Валентина
29.02.2012 | 
В лютому приятельські пари спільно в приміщені школи інтернату святкували День св. Валентина: веселими конкурсами, вікторинами, даруванням один одному подарунків-сюрпризів… Друзі спільно організували після закінчення свята дискотеку з визначенням...
Різдвяні свята
28.01.2012 | 
В січні місяці учасники проекту «Допоможи іншому – СТАНЬ ПРИЯТЕЛЕМ» (приятелі з школи інтернату та волонтери учні з загально освітніх шкіл) мали спільні прогулянки у святковому центрі міста...
Не героїзм, а буденність.
01.01.2012 | 
Катерина ЛЕНЧИК Ранок. Всі мої відчуття говорять про те, що він вже настав: слух відчуває вранішнє щебетання пташок, обличчя гріє ще не дуже тепле проміння сонця, смак поглинає гірку гарячу каву,...
Поради
01.01.2012 | 
Стань ближче до свого незрячого приятеля З’ясуй, як приятелеві зручніше з тобою ходити - під руку, руку на плече… Спілкуйся легко та звично. Не сприймай приятеля через думку «мені тебе дуже...
Спільна зустріч Нового року
29.12.2011 | 
28 грудня 2011 року  приятелі - діти з вадами зору зі школи-інтернату, з запросили своїх волонтерів з проекту «Допоможи іншому – СТАНЬ ПРИЯТЕЛЕМ»  на своє Новорічне свято. Учні з педагогами...
Підготовка Новорічних свят
14.12.2011 | 
13 грудня 2011 року на традиційній зустрічі волонтерів було складено сценарії  Нового року, спільного для учасників проекту  «Допоможи іншому - СТАНЬ ПРИЯТЕЛЕМ». В рамках проекту Товариства Зелений Хрест буде підготовлено...
Ініціатива волонтерів щодо святкування Нового року
07.12.2011 | 
6 грудня відбулася зустріч зініційована волонтерами проекту «Допоможи іншому – СТАНЬ ПРИЯТЕЛЕМ» Товариства Зелений Хрест, на якій учасники запропонували організувати з своїми приятелями спільне святкування Нового року. На зустрічі було вирішено,...
Вислови (приятель, друг)
01.12.2011 | 
… Не забувай, ти завжди відповідаєш за тих, кого приручив. А. де Сент-Екзюпері Приховуючи істину від друзів, кому та відкриєшся? Козьма Прутков Краща насолода, найвища радість життя - відчувати себе потрібним людям....
Зустріч волонтерів
14.10.2011 | 
13 жовтня в приміщенні школи-інтернату №100 проведено зустріч волонтерів–приятелів для обговорення пропозицій і складання програми  проведення в листопаді Осіннього балу з неповносправними дітьми та молоддю....
Запрошуємо на святкування!
14.10.2011 | 
Запрошуємо! 19 жовтня 2011 р. у конференц-залі Палацу мистецтв святкування з нагоди 160-річниці Львівської школи-інтернату для незрячих осіб, яка є найстарішим в Україні спеціалізованим навчальним закладом і має давню та цікаву...
Тренінг для підготовки волонтерів
10.10.2011 | 
Після кількох ознайомчих зустрічей  6 жовтня 2011 р. проведено перший тренінгів для підготовки волонтерів–приятелів з метою ознайомлення їх із цілями, завданнями і заходами проекту «Стань приятелем» та формування здорової мотивації...
Право на працю
23.09.2011 | 
У Львівському міському центрі зайнятості відбувся День осіб з інвалідністю. В його рамках були проведені семінари для неповносправних осіб з правових та психологічних аспектів працевлаштування, а також семінари для працедавців...
Ярмарок вакансій для осіб з особливими потребами
23.09.2011 | 
22 вересня 2011 року у Львівському міському центрі зайнятості відбувся Ярмарок вакансій для осіб з особливими потребами. Повідомляє відділ інформаційної роботи з працедавцями Львівського міського центру зайнятості. Як зазначив директор Львівського...
У Львові відбувся Ярмарок вакансій для неповносправних
23.09.2011 | 
У Львівському міському центрі зайнятості відбувся Ярмарок вакансій для неповносправних. Про це повідомляє кореспондент Вголосу. За словами директора центру зайнятості Олега Рісного, Ярмарок відбувся у рамках Дня осіб з інвалідністю. Він розповів,...
Цьогоріч Львівський міський центр зайнятості працевлаштував 56 неповносправних
22.09.2011 | 
Цьогоріч Львівський міський центр зайнятості працевлаштував 56 осіб з обмеженими можливостями. Про це повідомив директор Центру зайнятості Олег Рісний під час прес-конференції сьогодні. Він розповів, що від початку року послугами Львівського...
Мета. та заплановані заходи. "Стань приятелем"
05.09.2011 | 
Метою проекту «Стань приятелем», який втілює Товариство «Зелений Хрест», є інтеграція слабозорих і незрячих учнів випускних класів Львівської  школи-інтернату №100, а також дітей і молоді з вродженими порушеннями опорно-рухового апарату,...
Зустріч з батьками неповносправних дітей та молоді
28.08.2011 | 
27.08.2011 - У приміщенні громадської організації МСОК «Дивосил–здоров’я» за адресою вул. Грінченка,4 для ознайомлення із метою, завданнями і заходами проекту Товариства Зелений Хрест «Стань приятелем» проведено зустріч із батьками неповносправних...
Стань приятелем
15.08.2011 | 
У 7 містах України – Львів, Самбір, Дрогобич, Івано-Франківськ, Чернівці, Ужгород і Мукачево  -  стартували  соціальні проекти для втілення впродовж 2011-2012 рр.  голландської  моделі  «приятель»,  яка  передбачає  зниження соціальної ізоляції...
Підготовлено дослідження умов забезпечення легальності походження деревини в Україні
09.06.2011 | 
Підготовлено дослідження умов забезпечення легальності походження деревини в Україні (до розробки практичного керівництва з підтвердження легальності деревини) В рамках реалізації Програми ENPI-FLEG в Україні консультантом Світового банку В.Ф.Сторожуком було підготовлено дослідження...
Ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю
09.06.2011 | 
У Львівському центрі зайнятості пройде ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю 15 червня 2011 року в приміщенні Львівського міського центру зайнятості (вул.. Кн. Ольги 122) відбудуться заходи спрямовані на покращення зайнятості...
Сільський зелений туризм для осіб з інвалідністю в АР Крим
13.05.2011 | 
Краківський сільськогосподарський університет (Краків, Польща) спільно з Товариством «Зелений хрест» (Львів) в рамках проекту ”Підтримка активізації неповносправних мешканців українських сіл з ціллю покращення якості їх життя через розвиток сільського...
Триває інтенсивне спілкування між експертами IUCN країн програми ENPI FLEG
17.04.2011 | 
Триває інтенсивне спілкування між експертами IUCN країн програми ENPI FLEG в рамках виконання порівняльного дослідження "Економічний та соціальний вплив неефективного, несталого ведення лісововго господарсттва і незаконні рубки. Порівняльний...
Українські експерти взяли участь у конференції Програми ENPI-FLEG в Азербайджані
09.04.2011 | 
Експерти Товариства «Зелений Хрест» Ігор Соловій, Оксана Геник та Мар’яна Мельникович у рамках виконання порівняльного соціально-економічного дослідження в шести країнах Програми ENPI-FLEG (Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова,...
Львів – Крим: нові виклики для неурядових організацій в питаннях інклюзії дітей з неповносправністю
04.02.2011 | 
Львів – Крим: нові виклики для неурядових організацій в питаннях інклюзії дітей з неповносправністю Товариство «Зелений Хрест» спільно з Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» розпочали проект...
Семінар «Сільський-зелений туризм для осіб з інвалідністю»
01.02.2011 | 
Семінар «Сільський-зелений туризм для осіб з інвалідністю» в рамках проекту «Село для всіх» фінансованого Фондом Скан передбачатиме 2 тематичні блоки: Організація сільського зеленого туризму Вступ. Основні визначення. Ресурси: – Природні,...
Міжнародна науково-практична конференція 2-3 грудня 2010 року, м. Львів
10.11.2010 | 
Міжнародна науково-практична конференція 2-3 грудня 2010 року, м. Львів. Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції "Еколого-економічні та соціальні проблеми неефективних і...
Шляхи налагодження співпраці влади, бізнесу та громадськості у веденні сталого лісового господарства на місцевому рівні
10.09.2010 | 
22 вересня 2010 року Товариство «Зелений Хрест» у м. Старий Самбір в приміщенні Старосамбірської районної ради проводить круглий стіл „Шляхи налагодження співпраці влади, бізнесу та громадськості у веденні сталого лісового...
1 липня 2010 р. — відбувся «Ярмарок вакансій для осіб з особливими потребами» в якому прийняло участь 8 працедавців
02.07.2010 | 
1 липня 2010 р. - Товариство «Зелений Хрест» спільно з Львівським обласним молодіжним центром праці організувало «Ярмарок вакансій для осіб з особливими потребами» в рамках проекту: «Кожен має право на...
Ярмарок вакансій для осіб з особливими потребами
22.06.2010 | 
1 липня 2010 р. - Товариство «Зелений Хрест» спільно з Львівським обласним молодіжним центром праці організовує «Ярмарок вакансій для осіб з особливими потребами» в рамках проекту: «Кожен має право на...
Екологічна акція. Прибирання відпочинкової зони Брюховицького лісу
16.06.2010 | 
19.06.2010 з 10:00 Товариство «Зелений хрест» разом з Львівським оффроуд клубом - LVIV 4x4 проводитиме очищення відпочинкової зони Брюховицького лісу. Зустріч біля повороту з Замарстинівської на Збиранку....
Раціоналізація процедур легального доступу місцевого населення та малого бізнесу до лісових ресурсів
31.05.2010 | 
Науково-практичний семінар "Раціоналізація процедур легального доступу місцевого населення та малого бізнесу до лісових ресурсів" Товариство «Зелений Хрест» запрошує представників державних і неурядових організацій та підприємницьких структур, які зацікавлені у вдосконаленні чинних...
3 червня 2010 року о 10 год: «Ярмарка вакансій для осіб з особливими потребами»
10.05.2010 | 
Товариство «Зелений Хрест» спільно з Львівським міським центром зайнятості організовує «Ярмарку вакансій для осіб з особливими потребами». Захід відбудеться в рамках проекту: «Кожен має право на працю: Партнерства задля покращення...
Тренінг для роботодавців
05.05.2010 | 
19 травня 2010 року о 10 год в рамках проекту: „Кожен має право на працю: Партнерства задля покращення можливостей для зайнятості молоді з особливими потребами”, за фінансової підтримки Фонду Східна...
Громадські слухання, засідання.
30.04.2010 | 
1 червня 2010 р. – засідання сільської ради у Сороках – Львівських – громадські слухання. 3 червня 2010 р. – засідання районної ради у Пустомитах – громадські слухання. 7 червня 2010 р....
Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми у сфері легального доступу до деревени »
23.04.2010 | 
Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми у сфері легального доступу місцевого населення та малого бізнесу до деревени та інших лісових ресурсів» (м. Львів) Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми у сфері легального доступу місцевого населення...
«Лідерство, створення команди і внутрішня комунікація в організації»
04.03.2010 | 
3-4 березня 2010 року о 10 год Товариство «Зелений Хрест» провело ще один двохденний тренінг на тему: «Лідерство, створення команди і внутрішня комунікація в організації». Тренінг був спрямований на осіб, що...
«Психологічні аспекти працевлаштування осіб з інвалідністю»
02.03.2010 | 
2 березня 2010 року о 11 год. у приміщенні Львівського міського центру зайнятості Товариством «Зелений Хрест» було організовано тренінг на тему: «Психологічні аспекти працевлаштування осіб з інвалідністю». Це був одноденний тренінг,...
«Управління проектами»
25.02.2010 | 
25 – 26 лютого 2010 року о 10 год Товариство «Зелений Хрест» приміщенні Львівського міського центру зайнятості організувало двохденний тренінг для представників громадських організацій на тему : «Управління проектами». Тренінг мав...
1 січня 2010 р. вдруге розпочався піврічний проект в Лвівському товаристві «Зелений Хрест».
01.01.2010 | 
Так як і попереднього разу, нас туди висилає «Polski związek niewidomych”. Метою даного проекту є продовження видів діяльності першого проекту, а також співпраця між польським і українським товариством сліпих. В рамках даного...
«Ярмарки вакансій» 27 жовтня, 1 грудня
22.10.2009 | 
Шановна молодь! В рамках проекту: „Кожен має право на працю: партнерство задля покращення можливостей для зайнятості молоді з особливими потребами”, Товариство «Зелений Хрест» організовує «Ярмарки вакансій» спільно із Львівським обласним...
Науково-практичний семінар «Основні причини знеліснення та деградації лісів в Україні» (м. Косів)
10.10.2009 | 
20 -22 вересня 2009 року в м. Косів проведено науково-практичний семінар «Основні причини знеліснення та деградації лісів в Україні» за підтримки: Глобальної лісової коаліції, Міністерства закордонних справ Фінляндії, Міністерства закордонних...
Перші дні тренінгу „Профорієнтація молоді з інвалідністю”
15.09.2009 | 
17 - 18 вересня 2009р. в рамках проекту „Кожен має право на працю: партнерства задля покращення можливостей для зайнятості молоді з особливими потребами” — відбулися перші дні...
Координаційна рада та одноденний семінар-тренінг
20.08.2009 | 
27 серпня 2009 року о 11 год відбулась Координаційна рада та одноденний (чотиригодинний) семінар-тренінг для членів Координаційної ради на тему: „Шляхи налагодження громадянського (соціального) партнерства заради покращення можливостей працевлаштування вразливих...
Круглий стіл з роботодавцями у Львівському міському центрі зайнятості
01.08.2009 | 
31 липня 2009 року о 10 год був проведений Круглий стіл з роботодавцями у Львівському міському центрі зайнятості, вул. Княгині Ольги, 122. Учасники даного заходу виступили на такі теми: „Профорієнтація...
Тренінг „Профорієнтація молоді з інвалідністю”
27.06.2009 | 
Товариство „Зелений хрест” в рамках проекту „Кожен має право на працю: партнерство задля покращення можливостей для зайнятості молоді з особливими потребами”, організувало тренінг „Профорієнтація молоді з інвалідністю”, який відбувся у...
ЧЕРЕЗ ВІДСУТНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ ПЕРЕНОСЯТЬСЯ Сплави по Дністру (Галич - Заліщики)
01.06.2009 | 
В рамках проекту «Світ навколо тебе» за підтримки ВБФ «Крона» заплановано проведення сплавів по Дністру (Галич - Заліщики). Відчути на практиці принади активного відпочинку під час двох тижневих сплавів по Дністру...
© 2005-2023, Товариство "Зелений хрест"