Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)Polish (Poland)Čeština (Česká republika)Latvian
Товариство "Зелений хрест"
gcs-logo

Розв'язання екологічних проблем культурно-історичних центрів Східної Європи

( 2004, Фонд Відродження )

Організатори
Товариство “Зелений Хрест”
Львівська Асоціація озвитку Туризму (ЛА Т)

Період проведення
19-24 березня 2004

Місце проведення
м. Львів

Мета проекту
Оцінка екологічних проблем культурно-історичних центрів Східної Європи (зокрема України) та розробка національних і регіональних стратегій щодо їх охорони та захисту.
Стратегія проекту: „Мислити глобально, діяти локально”.

Цільова група
Представники екологічних, історичних, освітніх громадських організацій, наукових інституцій, державних установ, туристичних та краєзнавчих організацій.

Опис
Екологічна оцінка всесвітньої культурної і природної спадщини є складовою комплексної оцінки і вона тим більш актуальна, оскільки екологічна ситуація у країнах Східної Європи стає все дедалі загрозливішою, що, зрештою, відбивається і на здоров'ї людей.

Проекту такого плану, який охоплював би питання: оцінка стану довкілля культурно-історичних центрів Східної Європи; оцінка стану збереженості ландшафтів; забруднення природного середовища великих історичних міст; негативний вплив забрудненого середовища на здоров'я людей; національна і глобальна стратегія дій щодо охорони і захисту історико-культурних комплексів і ландшафтів, з моменту прийняття Конвенції про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини країнами Східної Європи, не було.

В останні роки в заповідну справу та практику управління природокористуванням категорія "Природна спадщина" входить як новий акцент в екологічній політиці на глобальному і національному рівнях і відображає різкий ріст пріоритету природних цінностей в розвитку людської цивілізації.

У рамках проведеного семінару учасники поінформували про стан збереження природної спадщини у своїх державах, зокрема історико-культурних комплексів і ландшафтів історичних центрів; виробляли стратегію природоохоронних дій міждержавного рівня; накреслили заходи із зниження негативного впливу забруднень на здоров'я населення історичних центрів; намітили методи і напрями популяризації об'єктів історико-культурних центрів у всіх їх неповторностях і унікальностях.

Зустріч спеціалістів і фахівців даних напрямів у рамках прес-конференції з представниками засобів масової інформації привернула увагу громадськості до проблем охорони, збереження і відтворення історико-культурної та природної спадщини історичних центрів. Забезпечення найефективнішої охорони та популяризації об'єктів культурного та природного надбання Східної Європи, які мають всесвітнє значення, неможливе без широкого залучення громадськості та зусиль кожного громадянина кожної держави.

 
© 2005-2023, Товариство "Зелений хрест"